Realizowane projekty

Inkubator Innowacyjności +

Program realizowany w ramach działania pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

czytaj całość…

Innowacje społeczne

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum Edukacja na Rzecz Innowacyjności Regionu, na które składają się dwie przodujące w regionie kujawsko-pomorskim publiczne uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Lider) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Partner).

czytaj całość…

Bezpieczeństwo Łańcucha Żywnościowego I Żywność Spersonalizowana

 Celem głównym projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo - badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym), nauk o żywności i żywieniu, nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Realizowany on jest przez konsorcjum jednostek naukowych: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Collegium Medicum w Bydgoszczy - Lider, oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Medycyna A Zdrowie Człowieka. Kujawsko- Pomorski Interdyscyplinarny Program Diagnozy Spersonalizowanej I Opieki Zdrowotnej

Celem głównym projektu jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działających w konsorcjum naukowo - badawczym w obszarze nauk biomedycznych (w zakresie diagnostycznym, klinicznym i leczniczym), nauk o żywności i żywieniu, nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Projekt realizowany jest przez konsorcjum jednostek naukowych: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Collegium Medicum w Bydgoszczy - Lider, oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Laboratoria Nauk Technicznych I Ścisłych Dedykowane Rozwojowi Potencjału Badawczego W Zakresie Innowacyjnych Rozwiązań I Technologii O Kluczowym Znaczeniu Dla Gospodarki Województwa Kuj.-Pom.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji - rozwojowi gospodarki regionu.

czytaj całość…

Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 741, e-mail: synergia@ukw.edu.pl