Kontakt

Biuro mieści się przy ul. M. K. Ogińskiego 16, I piętro, pok. 102 - 107. Zapraszamy!

Telefony: 
OGÓLNY: 52 32 36 741
Kontrakt Terytorialny „Innowacje Społeczne”: 52 32 36 765
Kontrakt Terytorialny „SafeFoodMed”: 52  32 36 768
Kontrakt Terytorialny „Medycyna a zdrowie”: 52 32 36 774
Kontrakt Terytorialny „LabTech”: 52 32 36 774
CTTI:  52 32 36 773

Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 741, e-mail: synergia@ukw.edu.pl