Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych

Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW zostało utworzone zgodnie z  Zarządzeniem Nr 93/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.”

Kontakt
dr Dawid Szatten
Koordynator Naukowy CRDW
tel. +48 52 349 62 50 w. 22
szatten@ukw.edu.pl
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz

Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 741, e-mail: synergia@ukw.edu.pl